HOW TO:

Verduurzaming in de verpakkingsindustrie

Waar 5 jaar geleden verduurzaming in de verpakkingsindustrie een nice-to-have factor was, is dat vandaag de dag een voorwaarde voor succes. Dat geldt ook voor machinebouwers in de food machinery en verpakkingsindustrie. Maatschappelijke-, media- en politieke aandacht rond dit onderwerp blijft groeien. Als je immers kijkt naar wat wij op wereldwijde schaal bereikt hebben in relatief korte tijd tijdens de corona-pandemie, dan zou het oplossen van dit vraagstuk toch ook moeten lukken? Kortom, organisaties worden gedwongen met concrete oplossingen te komen.

Tot nu toe zijn die oplossingen vooral bedacht door losse schakels in de verpakkingsindustrie. zonder de samenwerking met andere stakeholders op te zoeken. Zo is er in de afgelopen jaren veel nagedacht over het ontwikkelen van duurzamere verpakkingen. Maar zelden gaat het gesprek over wat dit betekent voor verpakkingsmachines die de productie mogelijk maken. Wat kan, of moet, daar veranderen om een circulaire economie te kunnen creëren?

In deze blog stellen wij dat verduurzaming in de verpakkingsindustrie bovenal vraagt om een integrale benadering, waarbij mechanica een belangrijke rol speelt. Samenwerking door de hele waardeketen heen, met een oplossingsgericht karakter.

Waarom is een integrale benadering de oplossing?

Als je kijkt naar de stappen die in de afgelopen jaren genomen zijn om verduurzaming te bereiken, dan vallen een aantal zaken op:

  • Niet alle stakeholders zijn actief betrokken geweest bij de zoektocht naar mogelijke oplossingen.
  • De verantwoordelijkheid voor verduurzaming in de sector wordt regelmatig afgeschoven op andere schakels in de waardeketen. Verpakkingsproducenten wijzen op het falen van het recyclingsysteem. Recyclebedrijven wijzen op hun beurt op de hoeveelheid verpakkingen die nog niet recyclebaar zijn.
  • Doordat er niet integraal wordt samengewerkt aan een oplossing, vanuit verschillende disciplines, blijven oplossingen beperkt en ontoereikend voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: er moet een duurzame oplossing komen uit de hele keten, om toekomstbestendig te kunnen zorgen voor de aarde. Zolang iedere stakeholder in de verpakkingsindustrie op zijn eigen eilandje blijft zoeken naar oplossingen, komen we er niet. Net als de DSGC (Dutch Sustainable Growth Coalition) zijn wij ervan overtuigd dat dit alleen bereikt kan worden door integraal samen te werken aan die duurzame oplossing. Want juist door samen te werken, ontstaat ruimte voor baanbrekende innovatie. Dit betekent echter wel dat wij branche-breed bereid moeten zijn om innovaties en kennis met elkaar te delen.

Hoe pakken we een integrale benadering aan?

De DSGC heeft begin 2021 het rapport ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ gepubliceerd. Daarin heeft het een vooronderzoek gedaan naar wat er nodig is om samen tot een integrale oplossing te komen. Eén van de punten die zij aankaarten, is het aangaan van (internationale) samenwerkingen over de hele waardeketen heen. Daarin missen wij dan nog wel de samenwerking met partijen die gewenste wijzigingen mechanisch mogelijk kunnen maken. Écht waardevolle oplossingen ontstaan in onze ogen alleen als diverse disciplines van meet af aan betrokken worden.

De DSGC heeft hier al wel een proef mee gedraaid. Daar zijn mooie resultaten uit voortgekomen. Verpakkingstypen zijn systematisch her-ontworpen, de inzamelings- en mechanische terugwinningspercentages werden verhoogd tot het maximale niveau en de best beschikbare recyclingtechnologieën werden ingezet. Het resultaat was een recyclingpercentage van 72%. De Europese doelstelling is om in 2030 minimaal 55% van geproduceerde plastic verpakkingen te recyclen.

Het ís dus mogelijk. Wel vraagt het alle betrokken stakeholders om drastische en gecoördineerde maatregelen. En dat betekent: investering. Een hervorming van de hele waardeketen is daarvoor nodig. Er moet een gezamenlijke toekomstvisie gevormd worden, in samenspraak met de stakeholders in de sector. Waaronder machinebouwers. Deze gezamenlijke toekomstvisie moet vervolgens opgesplitst worden in behapbare tussenstappen, die voor alle stakeholders in de waardeketen duidelijk zijn en commitment vragen. Wat willen we wanneer bereiken? Wat is daarvoor nodig en wie in de waardeketen is dan aan zet? En welke samenwerkingsverbanden moeten we aangaan om daar het beste, lange termijn resultaat uit te halen?

Wat betekent dat voor machinebouwers in de verpakkingsindustrie?

De grootste uitdaging voor machinebouwers in de verpakkingsindustrie en de food machinery is het creëren van meer flexibiliteit, voor een acceptabele prijs en met behoud van kwaliteit van verpakkingen. Of het nu gaat om het plaatsen, verpakken en opstapelen van koekjes of het sorteren en verpakken van drie verschillende kleuren paprika. In de food machinery zijn criteria voor aangepaste productielijnen vaak;

  • dat het product betrouwbaar opgepakt wordt;
  • dat er snelle schakelingen zijn;
  • dat de productiesnelheid hoog is;
  • dat het natuurproduct onbeschadigd blijft;
  • én dat dit allemaal hygiënisch gebeurt.

Nieuwe materialen en vormen vragen om aangepaste techniek. Zo zijn papieren folies, die gerecycled kunnen worden, veel kwetsbaarder. Dat vraagt dus om aangepaste en verbeterde systemen. Daarnaast groeit de vraag naar verpakkingsmachines die de flexibiliteit hebben om met diverse materialen te werken. Zowel papier, karton als diverse soorten plastic. Het zijn factoren die het productieproces en daarmee het (her-)ontwerp van een productielijn beïnvloeden.

Deze ontwikkelingen vereisen van machinebouwers dat ze continu investeren in nieuwe productiemethoden, machines en materiaal- en proceskennis. Dat zijn grote veranderingen, waarbij het belangrijk is om los te kunnen komen van bestaande processen. Een betrokken engineeringspartner bij deze overgang is daarom niet overbodig. Het geeft je de ruimte om out-of-the-box te kunnen denken en grotere stappen te zetten in baanbrekende innovaties. Deze innovaties zijn nodig om mee te kunnen komen in een snel veranderende markt. Daarom helpt het opzoeken van samenwerkingen en het delen van kennis je ook om een consolidatie met buitenlandse investeerders te voorkomen.

Benieuwd welke ontwikkelingen er in de afgelopen jaren geweest zijn?
Download de PDF