Privacybeleid

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe TT-Engineering omgaat met jouw persoonsgegevens.

TT-Engineering is een zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in de flexibele inzet van expertise en capaciteit in de aerospace, automotive, machinebouw, scheepsbouw en energietechniek. TT-Engineering is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. Meer informatie over wat persoonsgegevens inhouden kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten
Je hebt veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen (dit kan zodra TT-Engineering geen wettelijke verplichting meer heeft om ze te bewaren) of over te laten dragen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door TT-Engineering. Dit kun je desgewenst doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van jouw toestemming kun je ons contactformulier invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Welke persoonsgegevens slaan wij op en voor welk doel?
TT-Engineering verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerken wij bijvoorbeeld voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers, opleidingsgegevens en curricula vitae. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met potentiële kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. TT-Engineering verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij noodzakelijk (bijvoorbeeld in het geval van medische keuringen voor het invullen van een specifieke functie). Als de website van TT-Engineering wordt bezocht worden IP-adressen van bezoekers verzameld. De IP-adressen worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Ook worden op de website technische, functionele en analytische cookies verzameld, die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die TT-Engineering gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Cookies helpen ons ook om onze website te optimaliseren. Wil je liever niet dat cookies opgeslagen worden? Dan kun je jouw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
TT-Engineering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen, waarvoor jouw gegevens verzameld zijn. Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor TT-Engineering werkzaam zijn of zijn geweest, maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse worden tot 2 jaar na de datum van opname bewaard. Bij een eerste contactmoment wordt om expliciete toestemming gevraagd om gegevens langer dan twee jaar te bewaren. Heb jij de voorkeur om jouw persoonsgegevens eerder dan na twee jaar verwijderd te hebben? Lees onder het kopje ‘Jouw rechten’ wat je in dat geval kunt doen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
TT-Engineering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door ervoor te zorgen dat alleen bevoegden binnen de organisatie toegang hebben tot jouw
persoonsgegevens en zorgen wij ook voor een goed beschermde infrastructuur. Daarnaast neemt TT-Engineering besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op
persoonsgegevens, niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van TT-Engineering tussen zit.

Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons via ons contactformulier. Wij zoeken graag samen met jou naar een oplossing.

Delen van jouw gegevens met derden
TT-Engineering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van eerder genoemde doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. TT-Engineering blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opdrachtgevers
TT-Engineering deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met (potentiële) opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers gebruiken wij een aangepast
curriculum vitae dat op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. Op het door TT-Engineering aangepast curriculum vitae worden, naast de voornaam van de
kandidaat, geen op persoon herleidbare gegevens getoond.

Leveranciers
TT-Engineering schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken. Met alle verwerkers van persoonsgegevens worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. Wij beoordelen vooraf de beveiligingsmaatregelen van leveranciers, de naleving van de privacyregelgeving en zien hier periodiek op toe.

Aansluitend verstrekt TT-Engineering op verzoek van politie en justitie persoonsgegevens, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Links naar websites van derden
De website van TT-Engineering kan hyperlinks bevatten naar andere websites. TT-Engineering is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
TT-Engineering behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden wij jou aan om deze verklaring, bij bezoek aan onze website, regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in september 2018.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of wil je graag een verzoek of klacht bij ons indienen? Kom in contact met onze Functionaris Gegevensbescherming, Martin Veldhuis. Wij zoeken graag naar een manier om jou te ondersteunen.

 

TT-Engineering
Dokter Klinkertweg 26
8025 BS Zwolle
(038) 42 57 680
info@tt-engineering.nl