Werken op afstand
in engineering

Lessen in corona-tijd

Hoewel de wereld met elke nieuwe ochtend verandert, heeft de corona-tijd toch bijzonder veel beweging met zich meegebracht. Wij geloven dat succes zit in het flexibel mee kunnen bewegen met een (altijd!) veranderende omgeving. En dat is de reden waarom wij graag onderzoeken wat deze corona-tijd onze technische sector gebracht heeft.

Zo merken wij dat de noodgedwongen ervaring met werken op afstand, de visie van opdrachtgevers hierop veranderd heeft. Eén van de lessen in corona-tijd is dat werken op afstand veel beter gaat dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Belemmeringen die technische organisaties weerhielden van werken op afstand, zijn daarmee minder invloedrijk geworden.

Wat weerhield organisaties in de technische sector van het werken op afstand?

Goed kunnen afstemmen met elkaar is het meest essentiële in projectmatig samenwerken. Zeker als het gaat over precisiewerk, zoals dat vaak het geval is in mechanical engineering. Engineers moeten in het project waaraan zij samen werken tot universele of gelijksoortige oplossingen komen. Zij moeten ervoor zorgen dat delen van machines feilloos op elkaar aansluiten of dat modules goed op elkaar zijn afgestemd. Bij ontwerp-, construeer- en tekenwerk moet nauwkeurig gewerkt worden. Want zelfs als een paar gaten slechts enkele millimeters naast de juiste plek zitten, lopen de kosten voor correctie tijdens de productie hoog op. Ook moet de afdeling engineering regelmatig zaken afstemmen met andere afdelingen, zoals sales, werkvoorbereiding, productie of assemblage. Gebeurt deze afstemming niet goed, of helemaal niet, dan stagneert het project of kunnen er verkeerde keuzes gemaakt worden. Dus wij kunnen wel stellen dat een goede afstemming essentieel is. Daar staat of valt een project uiteindelijk mee.

Zorgt werken op afstand dan juist niet voor barrières bij engineers om projectinformatie goed met elkaar af te stemmen?

Het beeld dat velen hebben bij werken op afstand is dat deze werkwijze beter past bij proactieve, communicatief vaardige, veel afstemming zoekende medewerkers. De gemiddelde engineer neigt toch meer naar introversie. Kennis en inzicht wordt pas gedeeld als ernaar gevraagd wordt. Als een engineeringsteam fysiek bij elkaar is en samenwerkt, zorgt dit ervoor dat introvertere teamleden meer meekrijgen, zonder zelf actief te communiceren. Ook worden zij minder snel over het hoofd gezien en meer betrokken door andere teamleden. Laat nu juist die afstemming actief opzoeken zo noodzakelijk zijn bij werken op afstand. Want alleen zo kun je, op afstand, als engineeringsteam een kwalitatief eindproduct neerzetten. Zorgt werken op afstand daarom niet juist voor extra barrières? En vraagt werken op afstand dan ook niet om een bepaalde soort engineer?

Werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid

Onze visie is dat, als je engineers vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, zij in staat zijn om hun kennis en ervaring in te zetten. Daardoor komen zij tot creatieve en innovatieve oplossingen in samenwerking met elkaar. Vertrouwen en verantwoordelijkheid prikkelen om steeds het onderste uit de kan te halen en samen te genieten van de resultaten die daaruit voortkomen. Dat is niet alleen onze overtuiging, maar ook wat wij terugzien in onze engineers.

Natuurlijk past op afstand werken beter bij de ene persoon dan bij de andere. In corona-tijd hebben sommigen ervaren veel productiever te zijn door het thuiswerken. Een ander mist juist de reuring van de werkvloer en komt niet uit de voeten thuis. Dus vraagt werken op afstand om een bepaalde soort engineer? Ja, wij denken van wel. Onze engineers gedijen hier goed op. Zij zijn open en ontvankelijk, en proactief in het verhelderen van verwachtingen en het achterhalen van de nodige projectinformatie. Zij zijn communicatief vaardig en hebben veel kennis uit verschillende branches. En die kennis weten zij in te zetten om tot oplossingen en ideeën te komen in samenwerking met andere engineers. Omdat zij vaak van project wisselen integreren zij moeiteloos in nieuwe of bestaande projectteams.

Zorgt deze werkwijze voor een paradoxale situatie?

Waar start het? En waar eindigt het? En kan het één zonder het ander bestaan? Hebben wij precies de juiste mensen in dienst, waardoor wij vertrouwen en verantwoordelijkheid kunnen geven? Of hebben onze engineers zich zodanig ontwikkeld, doordat zij vertrouwen en verantwoordelijkheid hebben gekregen?

Wij geloven dat beide aspecten elkaar versterken. Met als resultaat:
Een goed geoliede machine van engineeringcapaciteit en expertise.

Maak kennis met ons team

Benieuwd geworden?

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van werken op afstand in engineering? Kom in contact! Wij delen graag onze ervaring en kennis hierin.

Kom in contact