Arik:
“Dat ik deze ontwikkeling heb kunnen maken is
door de hulp van
TT-Engineering.”

24 september 2018

Onze collega Arik werkt sinds het voorjaar van 2015 bij TT-Engineering en heeft in die periode aardig wat ontwikkeling doorgemaakt. Dit studiejaar hoopt hij zijn bachelor Technische Bedrijfskunde te behalen. Daarnaast hoopt hij verder door te groeien in een functie waar hij voor warm loopt en al tijdens zijn studie invulling aan geeft. Via TT-Engineering werkt Arik namelijk bij VMI als Improvement Engineer. Zijn succesverhaal delen wij graag met jou.

 

Van HBO naar MBO naar praktijk… en weer terug naar HBO

Voordat Arik bij TT-Engineering kwam werken heeft hij zijn opleiding Werktuigbouwkunde op het HBO na het eerste jaar niet kunnen voortzetten. Hij wilde hetzelfde blijven doen, dus koos daarom voor het MBO. Via een verkort traject had hij zijn MBO diploma snel op zak en stond hij voor de keuze: ga ik aan het werk of studeer ik door?

Arik: “Ik had destijds de ambitie om de tekenkamer op te gaan. Daarnaast had ik het idee dat mijzelf verder ontwikkelen vanzelf wel zou komen, als mijn werkgever zag dat ik kon en wilde doorgroeien. Zodoende ben ik gaan solliciteren en kwam ik al snel bij een inleenbureau terecht. Via hen heb ik twee jaar bij VMI gewerkt als Technisch Illustrator voor handboeken en machine interfaces. Het werk was leuk, maar de mogelijkheden om mijzelf verder te ontwikkelen vielen mij tegen. Na twee jaar kon ik mijn werk bij VMI helaas niet langer voortzetten en moest ik eruit.”

Grote carrièrestappen mogelijk gemaakt

Via een oude bekende van TT-Engineering, Mirjam Meussen, kwam Arik met ons in contact. “Al snel mocht ik op gesprek en dat was echt hartstikke leuk. In maart ben ik in dienst gekomen.”, vertelt Arik. Via TT-Engineering heeft hij tekenwerk voor een kranenbouwer gedaan en een paar maanden intern gezeten bij IJssel technologie voor tekenwerk. In de zomer van 2015 is hij in gesprek gegaan met een van onze carrièrecoaches over zijn ontwikkelwensen. “In eerste instantie dacht ik verder te gaan met Werktuigbouwkunde op HBO niveau. Ik was volwassener en ik wist dat ik het nodig zou hebben. Maar toen ben ik gaan nadenken: is dit eigenlijk wel wat ik wil? Alles helemaal uitpluizen, weten hoe alles in elkaar zit en berekeningen maken. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik ben liever bezig met processen bedenken, met mensen in gesprek gaan en met van bovenaf kijken hoe dingen gaan en waar het beter kan.” Zodoende startte Arik in september 2015, met ondersteuning van TT-Engineering, de HBO opleiding Technische Bedrijfskunde.

In het eerste jaar behaalde Arik zijn propedeuse en vanaf het tweede jaar lag de focus op de combinatie van werken en leren. “Ik heb toen met mijzelf afgesproken dat ik maandag-, dinsdag-, woensdagavond en zaterdagmiddag thuis voor de studie bezig ging”, aldus Arik. Doordeweeks werkte hij via TT-Engineering, waarbij hij op donderdagmiddag en -avond colleges volgde aan het Windesheim in Zwolle. Hierover zegt Arik: “Het was natuurlijk afwachten hoe druk ik er daadwerkelijk mee zou zijn. Ik heb regelmatig de vraag gehad hoe het met mijn studie gaat, of het leuk is en of ik het anderen aan zou raden. Dan zeg ik: doe het niet. Het is gewoon erg veel werk. Maar goed, de druk went denk ik dan.” Zijn aanpak heeft hij vanaf het begin gestructureerd aangehouden en dat is behoorlijk goed gegaan: “Ik heb weinig tot geen vertraging opgelopen, dus dat is een punt van succes”, concludeert hij.

Nieuwe kansen bij VMI

In november 2015 kwam opnieuw de functie Technisch Illustrator vrij bij het voor Arik bekende VMI. “Ik dacht toen: nee, dat werk heb ik gezien. Het was leuk, maar ik ben toe aan meer uitdaging”, vertelt Arik. Daarom ging hij in gesprek met onze carrièrecoach over zijn ontwikkelwensen. Hierop is afgesproken dat Arik zou beginnen als Technisch Illustrator en zich geleidelijk aan meer bezig zou houden met procesoptimalisatie. “Toen heb ik dat werk nog een jaar fulltime gedaan en in november ging mijn toenmalige leidinggevende op de afdeling Passenger Tire naar mijn huidige afdeling toe. Die stelde voor dat ik één dag in de week op de afdeling Structuring zou werken als Improvement Engineer. Vanaf november 2016 één dag in de week en sinds 1 juli 2017 is dat fulltime. Zo is het balletje dus alsnog gaan rollen.”

Frans Gouwenberg, Manager Structuring bij VMI zegt over de aanvulling op zijn team: “Arik kan goed levelen met verschillende functies en mensen in de organisatie. Dat is een karaktereigenschap, maar zijn bedrijfskundige achtergrond helpt daar ook bij. Wij zijn een Engineering Process Improvement afdeling en veel verbetering die wij doorvoeren hebben invloed op andere afdelingen binnen VMI. Voor de functie van Improvement Engineer zochten wij versterking op het gebied van processen die niet direct in een hokje te stoppen zijn. Je hebt wel mensen nodig die multi-disciplinair kunnen denken en handelen. Arik vult dat plaatje heel goed in. Daarnaast heeft hij ook een achtergrond op het gebied van LEAN Continuous Improvement, waarvan we de methodiek binnen VMI breed toepassen. Zijn affiniteit en ervaring helpen ons verder.”

Als Improvement Engineer valt Arik binnen de afdeling ‘Structuring’ van VMI. Gouwenberg vertelt over de afdeling: “Ons bestaansrecht is om engineeringsprocessen te verbeteren. Dat betekent dat wij standaardisatie, structuur, eenduidigheid en automatisering aanbrengen in de processen. Mijn taak is om die club te leiden en de projecten die wij uitvoeren in lijn te laten zijn met het beleid van VMI.” In de afdeling zitten voornamelijk Structuring Engineers voor de vakgebieden documentatie, mechanisch, hardware, software en safety. Zo zijn er mensen die handboeken schrijven, werktekeningen voor de productie maken, tekeningen maken voor hoe de hardware componenten aangesloten moeten worden of software voor een machine schrijven. Overkoepelend wordt gekeken naar safety. De Structuring Engineers hebben maandelijks overleggen met de productgroepen of met vertegenwoordigers daarvan. In het overleg worden mogelijke verbeteringen besproken en besloten of er een oplossing moet komen voor het aangedragen probleem. Daarnaast wordt gekeken of het om een kleine wijziging gaat of dat er een apart project voor aangemaakt moet worden.

Arik legt uit: “Als er een project opgestart moet worden dan is de Structuring Engineer daar verantwoordelijk voor. Een Improvement Engineer, zoals ik, neemt deel aan het project of pakt een project zelf op als het om een relatief klein project gaat. Ik vraag dan een project aan; daar moet budget voor komen en er moet goedkeuring komen voor de inzet van uren vanuit onze afdeling. Vaak kom je er zelf vooraf wel achter of een project rendabel genoeg is om uitgevoerd te worden of niet. We berekenen van tevoren hoeveel het kost om een wijziging door te voeren en hoeveel het gaat opleveren. Ja, als een project dan € 50.000 euro winst oplevert, dan weet je dat een manager daar wel enthousiast van wordt.”

       

       

“Is het project goedgekeurd, dan start ik het project door een planning te maken, het probleem goed te definiëren, wat is het doel en wie heb ik ervoor nodig en dan start ik het onderzoek. Daarna kijk ik wat de beste oplossing is, hoe ik die het beste kan implementeren en in hoeverre ik daar ICT bij nodig heb. Ik schrijf dan een projectplan samen met de mensen die het probleem hebben aangemeld. Hierbij vraag ik hen hoe zij het graag willen zien, hoe zij het denken te kunnen oplossen en hoe we dat kunnen realiseren.”, vertelt Arik. Na het uitschrijven van een projectplan zijn er altijd nog kleine acties die uitgevoerd moeten worden. Mensen moeten op de hoogte gebracht worden over wat ze anders moeten doen dan voorheen. Dat doet hij onder andere door het schrijven van werkinstructies en het maken van trainingen en e-learnings.

Het meest uitdagende vind Arik het maken van de vertaalslag van een probleem naar een begrijpelijke aanvraag voor het management: “Zij moeten begrijpen waar het om gaat en het belang ervan inzien.” Daarnaast is ook de vertaalslag naar de oplossing die bedacht is en gerealiseerd moet worden door bijvoorbeeld ICT uitdagend: “Daarin is praten met mensen erg belangrijk. Zien dat ze zich gehoord voelen en enthousiast worden van een oplossing; dat vind ik heel tof.” Gouwenberg vult aan: “Je moet soms door een hele cultuur heen. Het is niet alleen maar techniek. De uitdaging ligt altijd in welke stappen kunnen we maken om de hele organisatie dezelfde kant op te manoeuvreren, want er zitten hier zo’n 350 man engineering verdeeld over 14 individuele productgroepen.”

Wat is het eindresultaat voor een Improvement Engineer?

“Het lastige is dat je geen grote installatie als eindproduct van je werk hebt en die kunt laten zien. Het resultaat zit hem dan in een efficiënter proces, wat in minder handelingen, minder tijd en met minder kosten doorlopen kan worden.” Een concreet resultaat een optimalisatie in het vertaalproces binnen VMI. “In september 2017 ben ik, samen met twee studiegenoten, gestart met een onderzoek voor een minor over quality improvement. Wij hebben toen het proces rondom het vertalen van documenten onderzocht. Het was niet voldoende bekend hoe het proces verliep en we vroegen ons af dit daadwerkelijk liep zoals we verwachtten. In het onderzoek hebben wij onder andere gekeken hoe vaak vertalingen werden aangevraagd en wat voor soort vertalingen; zoals handboeken, stickers en teksten op of in machines. In het proces waren onze collega’s voor een deel actief bezig en voor een deel aan het wachten tot een ander zijn deel had uitgevoerd. De verbeterslag die we gemaakt hebben is door stappen uit het proces te halen. De ene keer was dit door personen in het proces weg te halen, soms door verantwoordelijkheden te verleggen en andere keren door bepaalde taken efficiënter in te richten.”

Op de vraag of Arik al nagedacht heeft over zijn vervolg stap, antwoord hij: “Ik ben nog maar kort geleden in deze functie begonnen en ben nog lang niet uitgeleerd. Bij VMI werken wij volgens de projectmethode DMAIC. Daar heb ik nog veel in te leren. Ik wil me vertrouwd voelen in de functie en er lekker in bezig kunnen zijn. Het begint dan vanzelf wel te knagen als ik me verder wil ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om te genieten naast je werk.”

Terugblik op het gelopen carrièrepad

“Het is een hele leuke ontwikkeling geworden. Ik ben absoluut tevreden met mijn keus. Ik vind het technische aspect heel leuk, maar ik vind de management- en menskant nog veel leuker. Dat ik deze ontwikkeling heb ik kunnen maken is door behulp van TT-Engineering, in samenwerking met VMI. Via TT heb ik die studie kunnen starten en de combinatie met VMI heeft voor een mooie loopbaan ontwikkeling gezorgd. TT maakt het ook mogelijk om veel verschillende plekken te zien. Niet alleen door projectmatig bij verschillende opdrachtgevers te werken, maar ook door personeelsbijeenkomsten die vaak bij opdrachtgevers georganiseerd worden. Je spreekt dan veel collega’s van TT die ergens anders werken en door met hen te spreken leer je ook weer veel.” Over de begeleiding vanuit TT-Engineering zegt Arik: “Het zijn gewoon mensen zeg maar. Je kunt er alles kwijt en je kunt overal over praten en er wordt écht naar je geluisterd. Veel belangstelling altijd. Ze zijn wel écht betrokken bij je en daarin is TT een meerwaarde.”

Arik is in 2018 aan zijn vierde studiejaar begonnen. “Het eerste halfjaar ben ik een project aan het afronden uit het tweede studiejaar en in het tweede halfjaar ga ik afstuderen.” Dit kan hij bij VMI doen. “Het voordeel van het werk dat ik nu doe is dat ik een groter project makkelijk kan omvormen naar een afstudeeronderzoek. In plaats van dat ik gewoonlijk een rapportage maak voor VMI, maak ik een onderzoeksrapport voor de opleiding.”

Over VMI

VMI is een machinebouwer, waaronder bandenbouwmachines, wattenstansmachines, can washers, testers voor autobanden en machines die onderdelen voor de bandenbouwmachines produceert. De machines worden wereldwijd verscheept en op locatie geïnstalleerd en onderhouden door VMI. De machinebouwer heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Amerika, Polen en China. Over de samenwerking met TT-Engineering vertelt Gouwenberg: “VMI werkt al lang samen met TT-Engineering. Het is mij niet precies bekend wanneer de samenwerking gestart is, maar ik ben in 2011 bij VMI begonnen en daarvoor werd al samengewerkt met TT-Engineering. Sinds die tijd hebben we altijd meerdere mensen ingeleend gehad. TT is altijd een partner geweest voor ons om onze flexibele capaciteit aan te vullen. VMI bestaat uit een kern van vast personeel en daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om extra capaciteit in te lenen en projecten via outsourcing uit te besteden. Door het toepassen van deze strategie zijn we in staat flexibel te schakelen op fluctuaties in work-load.”

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden bij TT-Engineering? Kijk snel op onze Werken bij website!