MechDes Engineering nieuwe eigenaar van
TT-Engineering

Met ingang van 20 april 2018 is MechDes Engineering de nieuwe eigenaar van TT-Engineering. Het werktuigbouwkundig ingenieursbureau vervangt daarmee participatiemaatschappij Wadinko N.V. De overname van TT-Engineering past binnen de groeistrategie van MechDes, die de toevoeging van TT aan haar organisatie als een mooie aanvulling ziet. TT-Engineering behoudt haar naam en identiteit en zal daarmee naast MechDes in de markt blijven opereren.

Combinatie van bedrijven

Ingenieursbureau MechDes Engineering ontwikkelt en ontwerpt hoogwaardige, kennisintensieve oplossingen op het terrein van de zware speciaalmachinebouw/offshore, fabrieksautomatisering en productiemachines voor de automotive industrie.

Directeur Van Ommeren: “MechDes is voortdurend op zoek naar mechanical en structural engineers, die het mogelijk maken om de diversiteit aan projecten voor klanten uit te voeren. De nieuwe schaalgrootte biedt mogelijkheden om gezamenlijk te voorzien in een gedegen opleiding voor mechanical engineers en het oppakken van grotere projecten. De combinatie MechDes en TT betekent tevens dat we de markt breder kunnen benaderen en dat er bij beide partijen een mooie kruisbestuiving en eventuele efficiencyverbetering kan ontstaan, door synergievoordelen op bijvoorbeeld ICT of administratief gebied. Maar ook synergie door het boeien en binden van medewerkers, want dat is echte klantwaarde”.

Gevolgen voor TT-Engineering

TT-Engineering is een ingenieursbureau in Zwolle met 30 jaar ervaring en expertise binnen de branches aerospace, automotive, machinebouw en energietechniek. Van Ommeren: “TT blijft een zelfstandige B.V. Behalve dat de aandelen in andere handen zijn overgegaan, verandert er eigenlijk niets. Aan de andere kant zal TT wel blijven veranderen om in te spelen op een veranderende wereld”. MechDes zet in op het aantrekken van nieuw talent voor TT, om in de huidige krappe arbeidsmarkt aan de behoefte van de klant te blijven voldoen en daarmee een solide groei te bewerkstelligen.

Nieuwe directeur

Arco Guis, Manager Operations bij MechDes, zal de dagelijkse leiding van TT-Engineering op zich gaan nemen. Als werktuigbouwkundig engineer doorliep hij in zijn carrière alle bedrijfsprocessen in de supply chain; van engineering en werkvoorbereiding, naar eindverantwoordelijkheid voor productieorganisatie en operational management in projectorganisaties. Bij MechDes faciliteerde hij een groei van 35 naar 70 medewerkers in 6 jaar tijd.

“Met de medewerkers van TT wil ik samenwerken op basis van respect en vertrouwen, waarbij ik hun ontwikkeling graag faciliteer door te focussen op persoonlijke kwaliteiten en die zo goed mogelijk te benutten en te versterken” (Arco Guis).

Zijn focus voor de kortere termijn ligt op het leren kennen van de medewerkers en hun kwaliteiten. Door met hen in verbinding te komen zet hij in op een langdurige verbinding met TT.